રાષ્ટ્રીય

લક્ષ્યદીપમાં શૂન્ય કોવિડ- 19 કેસ

11,000 વિદ્યાર્થીઓ પાછા શાળાઓમાં ફર્યા

લક્ષદ્વીપ ટાપુઓ પરની પ્રાથમિક શાળાઓ આ શૈક્ષણિક વર્ષમાં મંગળવારે પ્રથમ વખત ફરી ખુલી. અગાઉ ધોરણ 6 થી 12 ના વર્ગો ફરી શરૂ થયા હતા અને હવે UTના 10 વસ્તીવાળા ટાપુઓ પર 11,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ શાળાએ પાછા ફર્યા છે.

ભારતમાં પ્રથમ કોરોનાવાયરસ કેસ નોંધાયાના આઠ મહિના પછી, લક્ષદ્વીપ એક પણ નોંધાયેલા કેસ વગર એકમાત્ર સ્થળ છે.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 9 =

Back to top button
Close