ગુજરાતટ્રેડિંગદેવભૂમિ દ્વારકાધર્મસૌરાષ્ટ્ર

દ્વારકાધીશની કૃપા-દ્રષ્ટિ હોય ત્યાં કોરોનાનો ભય થોડો હોય..

આજે પવિત્ર એવા પુરષોતમ માસની પૂનમના દિવસે દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા માટે ગુજરાતના દરેક ખૂણામાંથી અઢળક લોકો ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા માટે ઉમટી પડ્યા છે.

કોરોના મહામારી વચ્ચે શ્ર્ધ્ધાળુઓની ભીડ જોઈને લાગે છે કે લોકોને કોરોનાના ડર કરતાં ભગવાનીની ભક્તિમાં વધુ ભરોસો છે. જ્યાં દ્વારકાધીશ પોતે બિરાજમાન છે ત્યાં કોરોનાના સંક્રમણનો ભય ખૂબ નાનો લાગી રહ્યો છે.

લોકોની ભગવાન દ્વારકાધીશ પ્રત્યેની શ્ર્ધ્ધા અને આસ્થા જોઈ કોરોના પણ ડરીને ભાગી જશે એવું લાગી રહ્યું છે.

આજે આ શ્ર્ધ્ધાળુઓના પગલાં પવિત્ર એવા દ્વારકાધામમાં પડવાથી આ દેવભૂમી દ્વારકાની ભૂમિ થોડી વધુ પવિત્ર થઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close