ગુજરાતવડોદરા

વડોદરા: વી.એમ.સી. ને હાઉસિંગ સ્કીમોમાં કરવામાં આવતા કામોને લીધે રૂ.56 લાખથી વધુનો ઉધરસ કરવો પડશે..

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (વી.એમ.સી.) ને હાઉસિંગ સ્કીમોમાં કરવામાં આવતા ગુણવત્તાયુક્ત કામોને લીધે રૂ .56 લાખથી વધુનો ઉધરસ કરવો પડશે.

નાગરિક સંસ્થાએ 2012 માં નિર્માણ કરેલા હાઉસિંગ બ્લોક્સની બે યોજનાઓની છત પર વોટરપ્રૂફિંગ ફરીથી કરવું પડશે. નાગરિક મંડળની દરખાસ્તમાં જંબુવા સાઇટ પર બીબીસીસીના કામ માટે રૂ. 1.33.99 અને તરસાલીમાં સમાન પ્રોજેક્ટ પર રૂ. 23.46 લાખ ખર્ચવા સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે કેટલીક અન્ય યોજનાઓની હાલત સમાન છે અને કેટલાક તબક્કે તેનું ધ્યાન રાખવું પડશે.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 6 =

Back to top button
Close