ગુજરાતવડોદરા

વડોદરા અપડૅટ: પારૂલ યુનિવર્સિટીની વાર્ષિક અહેવાલમાં 4.5 સ્ટાર રેટિંગ સાથે 100 માંથી 93.33 બનાવ્યા છે.

પારૂલ યુનિવર્સિટીની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઇનોવેશન કાઉન્સિલે સરકારના શિક્ષણ મંત્રાલય હેઠળના IIC વાર્ષિક અહેવાલમાં 4.5 સ્ટાર રેટિંગ સાથે 100 માંથી 93.33 બનાવ્યા છે. અનુરૂપ વર્ષ 2019-20 (IIC 2.0) માટે ભારતનું.

IIC 2.0 પર્ફોર્મન્સ રેટિંગ ભારત સરકારના માનનીય શિક્ષણ પ્રધાન શ્રી રમેશ પોખરીયલ ‘નિશંક’ દ્વારા જાહેર કરાયું હતું.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × one =

Back to top button
Close