ગુજરાતન્યુઝવડોદરા

વડોદરા: COVID-19 હોસ્પિટલના દર્દીઓ વિશે માહિતી મેળવતા બોગસ તબીબ અંગે પોલીસ ફરિયાદ

ગોત્રી COVID-19 હોસ્પિટલની મુલાકાત લઇ દર્દીઓ વિશે માહિતી મેળવતા બોગસ તબીબ અંગે વડોદરા શહેરના ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઇ છે. આ વ્યક્તિઓએ ડ્યુટી સ્ટાફને એક ભૂતપૂર્વ સૈન્ય ડોક્ટર તરીકે ઓળખ આપી હતી અને તેને ઓળખકાર્ડ માંગ્યા પછી તે સ્થળ છોડી દીધું હતું. તબીબી અધિકારીએ આ અંગે અજાણ્યાઓ સામે ગોરવા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 7 =

Back to top button
Close