રાષ્ટ્રીય

UPSC પ્રારંભિક 2020 પરિણામો જાહેર,આ રીતે તપાસો..

UPSCએ સિવિલ સર્વિસિસની પ્રાથમિક પરીક્ષા 2020 નું પરિણામ જાહેર કર્યું છે. ઉમેદવારો https://www.upsc.gov.in/ ની મુલાકાત લઈને નાગરિક સેવાઓ પરીક્ષાની પ્રારંભિક પરીક્ષાનું પરિણામ ચકાસી શકે છે.

પીએસસીએ સિવિલ સર્વિસિસની પ્રાથમિક પરીક્ષા 2020 નું પરિણામ જાહેર કર્યું છે. ઉમેદવારો https://www.upsc.gov.in/ ની મુલાકાત લઈને નાગરિક સેવાઓ પરીક્ષાની પ્રારંભિક પરીક્ષાનું પરિણામ ચકાસી શકે છે. આ ઉપરાંત, ઉમેદવારો સીધા https://upsconline.nic.in/WR-CSP-20-231020-Hindi-F.pdf પર ક્લિક કરીને પણ પોતાનું પરિણામ ચકાસી શકે છે.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 3 =

Back to top button
Close