દેવભૂમિ દ્વારકા

દ્વારકા તાલુકામાં બે મહિલાઓનો મોટે ઉપાડે ત્રાંસ..

દ્વારકા તાલુકામાં બે મહિલાઓનો મોટે ઉપાડે ત્રાંસ..
રાત્રિ સમયેએ વિસ્તારના પુરુષો બહાર નીકળવામાં કરે છે સો વખત વિચાર ….

દ્વારકા તાલુકાના આરંભડા ગામમાં ધરાનગર વિસ્તારમાં રહેતા લોકોમાં ડરનો માહોલ બન્યો છે. છેલ્લા પાંચ મહિનાથી ત્યાં રહેતી બે મહિલા આસપાસના દરેક લોકોને માનસિક ત્રાંસ પંહોચાડી રહી છે.
બે મહિલા ઘણા સમયથી એ વિસ્તારમાં રહે છે પણ છેલ્લા પાંચ મહિનાથી આસપાસના લોકો માટે માથાનો દુખાવો બની ગઈ છે.
આ બે મહિલાઓ દરરોજ રાત્રે દારૂ પી અને આખા વિસ્તારને માથે ઉઠાવે છે.
ત્યાંથી આવતાજતા દરેક લોકો સાથે ખરાબ વર્તન કરે છે અને ગાળો આપે છે. ફક્ત મહિલાઓ સાથે માથાકૂટ કરવાથી આ બંનેને શાંતિ મળતી નથી પણ આવતા જતાં દરેક પુરુષ અને બાળકો સાથે પણ ખૂબ ખરાબ વર્તન કરે છે. એ વિસ્તારમાં રહેતા પુરુષો હવે રાત્રે બહાર નીકળવામાં પણ સો વખત વિચાર કરે છે.

જે આઇપીએસ કલમ 302 હેઠળ એક આરોપી છે. આ બંનેને કારણે ત્યાં હવે લોકોનું રહેવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. આરંભડામાં એ આખો વિસ્તાર આ બંનેને કારણે બદનામ થઈ ગયો છે. જો કોઈ આ મહિલા સામે આવાજ ઉઠાવવાની કોશિશ કરે છે તો તેના પુરુષોને આ બંને ધાક-ધમકીઓ આપી અને ચૂપ કરાવી દે છે. સાથે જ ત્યાં રમતાં નાના છોકરાઓને માર પણ મારે છે.
જ્યારે ત્યાંની મહિલાઓ ખંભાળિયા પોલીસ ચોકીમાં આ બાબતે અરજી આપવા ગઈ હતી તો ત્યાં એમની એ અરજી સ્વીકારવામાં આવી ન હતી એટલા માટે આ મહિલાઓ દ્વારકા પ્રાંત કચેરીએ અરજી આપવા માટે પંહોચી છે.

જે આઇપીએસ કલમ 302 હેઠળ એક આરોપી છે. આ બંનેને કારણે ત્યાં હવે લોકોનું રહેવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. આરંભડામાં એ આખો વિસ્તાર આ બંનેને કારણે બદનામ થઈ ગયો છે. જો કોઈ આ મહિલા સામે આવાજ ઉઠાવવાની કોશિશ કરે છે તો તેના પુરુષોને આ બંને ધાક-ધમકીઓ આપી અને ચૂપ કરાવી દે છે. સાથે જ ત્યાં રમતાં નાના છોકરાઓને માર પણ મારે છે.
જ્યારે ત્યાંની મહિલાઓ ખંભાળિયા પોલીસ ચોકીમાં આ બાબતે અરજી આપવા ગઈ હતી તો ત્યાં એમની એ અરજી સ્વીકારવામાં આવી ન હતી એટલા માટે આ મહિલાઓ દ્વારકા પ્રાંત કચેરીએ અરજી આપવા માટે પંહોચી છે.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close