ગુજરાતવડોદરા

મહિલા મુસાફરોને ચોવીસ કલાક સલામતી પૂરી પાડવા WR એ ટ્રેનો માં “મેરી સહેલી” પહેલ શરૂ કરી..

“મેરી સહેલી” પહેલનો ઉદ્દેશ ઉદ્દેશ્ય સ્ટેશનથી ડેસ્ટિનેશન સ્ટેશન સુધીની ટ્રેનમાં મુસાફરી કરનારી મહિલા મુસાફરોની વધુ સલામતી અને સુરક્ષા પૂરી પાડવાનો છે. પહેલ હેઠળ મહિલા અધિકારી અને સ્ટાફની ટીમ બનાવવામાં આવી છે.

આ ટીમ મહિલા મુસાફરોને ઓળખવા માટે મહિલા કોચ સહિતના તમામ પેસેન્જર કોચની મુલાકાત લેશે. તેમની પ્રવાસ જેવી વિગતો, કોચ નંબર અને સીટ નંબર ટીમ દ્વારા નોંધવામાં આવશે, ખાસ કરીને જો કોઈ મહિલા ટ્રેનમાં એકલા મુસાફરી કરી રહી હોય.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =

Back to top button
Close