ટેકનોલોજીટ્રેડિંગરાષ્ટ્રીય

પેટીએમ, ગૂગલ પે, ફોન પે સહિત તમામ યુપીઆઈ એપ્સ પર 1 જાન્યુઆરીથી લાગુ થશે નવા નિયમો, જાણો…

ગૂગલ પે, ગૂગલ પેટીએમ અને ફોન પે સહિત થર્ડ પાર્ટી ચુકવણી એપ્લિકેશન દ્વારા યુપીઆઈ (યુનિફાઇડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ) ભરનારાઓ માટે મોટા સમાચાર છે. નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ofફ ઈન્ડિયાએ 1 જાન્યુઆરી, 2021 થી થર્ડ પાર્ટી એપ્લિકેશન પ્રદાતાઓ પર 30 ટકા કેપ લગાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. એનપીસીઆઈએ તૃતીય પક્ષ એપ્લિકેશનોની એકાધિકાર ખતમ કરવા માટે આ નિર્ણય લીધો છે.

રાષ્ટ્રીય ચુકવણી નિગમ ઓફ ઇન્ડિયાએ એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું છે કે થર્ડ પાર્ટી એપ્લિકેશન પ્રદાતાઓ (ટીપીએપી) પર 30 ટકા કેપ લગાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ભવિષ્યમાં કોઈ પણ તૃતીય પક્ષ એપ્લિકેશનના એકાધિકારને રોકવા અને કદ પ્રમાણે તેને વિશેષ ફાયદાઓથી બચવા માટે એનપીસીઆઈએ આ નિર્ણય લીધો છે. એનપીસીઆઈના આ નિર્ણય સાથે, કોઈ પણ પેમેન્ટ એપ્લિકેશનની યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ઈજારો રહેશે નહીં.

એનપીસીઆઈ દ્વારા થર્ડ પાર્ટી એપ્લિકેશન પ્રદાતાઓ પર 30 ટકાની કેપ લાદીને, આ એપ્લિકેશનો યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ઈજારો નહીં બને. આ નિર્ણય આવતા સમયમાં થર્ડ પાર્ટી એપ્લિકેશનોની એકાધિકાર અટકાવશે. સરકાર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે દેશમાં દર મહિને 200 કરોડ યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે. આ યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શન વિવિધ પેમેન્ટ એપ્લિકેશન દ્વારા કરવામાં આવે છે. સરકારનું કહેવું છે કે આગામી દિવસોમાં દેશમાં યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શનનો આંકડો વધુ વધશે.
ખરેખર, યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં વધુ વધારો થવાની ધારણા છે, તેથી એનપીસીઆઈ થર્ડ પાર્ટી એપ ટ્રાન્ઝેક્શન પર એક ચેક મૂકી રહી છે. 1 જાન્યુઆરી પછી, એપ્લિકેશન કુલ વોલ્યુમના 30 ટકાથી વધુનો વ્યવહાર કરી શકશે. આ સાથે, 1 જાન્યુઆરી 2021 થી, ચેક દ્વારા છેતરપિંડીને રોકવા માટે એક નવી સિસ્ટમ શરૂ કરવામાં આવી રહી છે.

5 લાખથી વધુના તમામ ચેક ફક્ત પોઝિટિવ પે ચેક સિસ્ટમ દ્વારા જ સાફ કરવામાં આવશે. ચેક કાપવાના સમયે, ગ્રાહક પોતે બેંકકર્તાની માહિતી આપશે. માત્ર બેંક ચેક લેનારા અને ચેક લેનારાની માહિતીને સાફ કરશે.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + 1 =

Back to top button
Close