ક્રાઇમગુજરાતસૌરાષ્ટ્ર

રાજ્યમાં ડ્રગ્સ અંગેની નવી નિતિમાં આવી રહ્યા છે ધરખમ ફેરફાર

બોલિવૂડના ડ્રગ્સ કૌભાંડે સમગ્ર દેશમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે ત્યારે ગુજરાત સરકાર રાજ્યમાં ડ્રગ્સની હેરફેર રોકવા નવીનિતિ તૈયાર કરી રહી છે. જેમાં નિયમોમાં કેટલાક ધરખમ ફેરફારો કરવામાં આવી રહ્યા છે. સૂત્રો અનુસાર ડ્રગ્સ હેરફેરની નવીનિતિનો પ્રથમ મુસદ્દો તૈયાર છે. અને તેને મુખ્યમંત્રી પાસે મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. આ નિતિ અનુસાર રાજ્યમાં ડ્રગ્સનું સેવન અને સંગ્રહ કરનારની માહિતી આપનારને મોટું ઇનામ આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત એનડીપીએસ કાયદા હેઠળ આરોપીની મિલકત ટાંચમાં લેવા વધુ સતા આપવામાં આવશે. ડ્રગ્સ સીલીંગ માટે ગુજરાતનો ટ્રાન્ઝીટ રૂટ તરીકે ઉપયોગ થઇ રહ્યો હોય આ નવી ડ્રગ્સનિતિ અમલમાં મુકવામાં આવશે.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close