વેપાર

ટાટા મોટર્સને સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં પણ રૂ. 307 કરોડની ખોટ થઈ છે.

ટાટા મોટર્સને ચાલુ નાણાકીય વર્ષના બીજા ક્વાર્ટરમાં રૂ. 307.26 કરોડનું એકીકૃત ચોખ્ખું નુકસાન થયું છે. ગત નાણાકીય વર્ષના સમાન ત્રિમાસિક ગાળામાં (જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર) ઓટોમોબાઈલ કંપનીને રૂ. 187.7 કરોડની ખોટ થઈ હતી.

ટાટા મોટર્સને ચાલુ નાણાકીય વર્ષના બીજા ક્વાર્ટરમાં રૂ. 307.26 કરોડનું એકીકૃત ચોખ્ખું નુકસાન થયું છે. અગાઉના નાણાકીય વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરમાં કંપનીને ચોખ્ખી ખોટ 187.7 કરોડ રૂપિયા હતી. ટાટા મોટર્સે સ્ટોક એક્સચેંજને માહિતી આપી છે કે કંપનીની ઓપરેટિંગ આવક આ વર્ષના જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં ઘટીને રૂ. 53 53,5300 કરોડ થઈ છે, જે ગયા વર્ષના સમાન ત્રિમાસિક ગાળામાં રૂ. 65,431૧.95. કરોડ હતી. 

એકલા ધોરણે સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં કંપનીની ચોખ્ખી ખોટ રૂ. 1,212.45 કરોડ રહી છે. ગયા વર્ષે સમાન ક્વાર્ટરમાં કંપનીને કુલ રૂ. 1,281.97 કરોડનું નુકસાન થયું હતું. તે જ સમયે, ચાલુ નાણાકીય વર્ષના બીજા ક્વાર્ટરમાં કંપનીની .પરેટિંગ આવક 9,668.10 કરોડ રૂપિયા રહી છે. અગાઉના નાણાકીય વર્ષના જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર ત્રિમાસિક ગાળાના આંકડા રૂ. 1,281.97 કરોડ હતા. જગુઆર લેન્ડ રોવરે ક્વાર્ટર દરમિયાન 4 અબજની આવક નોંધાવી છે. જે એપ્રિલ-જૂન ક્વાર્ટર કરતા 52.2 ટકા વધારે છે. જો કે, તે ગયા વર્ષના જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટર કરતા 28.5 ટકા ઓછું છે.  ટાટા મોટર્સે જણાવ્યું છે કે, “ઘણા દેશોમાં ચેપની બીજી તરંગ અને અન્ય ભૌગોલિક રાજકીય જોખમો હોવા છતાં, અમે આવતા મહિનામાં માંગ અને પુરવઠામાં ધીમે ધીમે પુન પ્રાપ્તિની અપેક્ષા રાખીએ છીએ.”

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 5 =

Back to top button
Close