મનોરંજન

સોનુ સુદ વિદ્યાર્થીઓ માટે હરિયાણા ગામમાં મોબાઇલ ટાવર લગાવે છે

અભિનેતા સોનુ સૂદે તેના મિત્ર સાથે હરિયાણાના મોરની ગામના વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરી હતી, જેઓ ઓનલાઇન વર્ગમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા.

આ બંનેએ સિંધુ ટાવર્સ અને એરટેલની મદદથી ગામમાં અવિરત જોડાણને સક્ષમ બનાવવા માટે મોબાઇલ ટાવર લગાવ્યો હતો.

“સોનુ સુદે કહ્યું, “બાળકો આપણા રાષ્ટ્રનું ભાવિ છે અને તેઓ સારા ભવિષ્ય માટે સમાન તક ને લાયક છે.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − ten =

Back to top button
Close