ગુજરાતરાજકોટ

સ્મૃતિ ઈરાની ગુજરાતની 8 પેટા ચૂંટણીમાં પ્રચાર માટે રાજકોટ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા..

રાજકોટ :- કેન્દ્રીય કાપડ અને મહિલા/બાળ વિકાસ મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાની ગુજરાતની ૮ પેટાચૂંટણીમાં પ્રચાર માટે રાજકોટ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા.

એરપોર્ટ ખાતે ભાજપ આગેવાનો દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. તેઓ મોરબી વિધાનસભા બેઠક પર ભાજપ ઉમેદવાર બ્રિજેશ મેરજા માટે પ્રચાર કરશે.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 2 =

Back to top button
Close