ગુજરાતરાજકોટસૌરાષ્ટ્ર

રાજકોટ સિવિલ કોરોનાની ત્રીજી લહેર માટે તૈયાર..

રાજકોટમાં બીજી લહેરમાં લોકો ખૂબ પરેશાન થયા હતા.
રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટરના જણાવ્યા મુજબ, રાજકોટ
સિવિલમાં 600 દર્દી દાખલ થાય તો પણ લાઈન નહીં
થાય, બાળકો માટે 200 બેડ હશે. બે મહિનામાં જ
બધી તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવાશે. સાથે જ બાળકો,
સગર્ભા અને વૃદ્ધો માટે અલગ-અલગ કોવિડ
વોર્ડ હશે. ઓકિસજન પ્લાન્ટ બનશે. સિવિલ ઉપરાંત
અલાયદા 1000 બેડની હોસ્પિટલ બનશે.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close