ગુજરાતરાજકોટસૌરાષ્ટ્ર

રાજકોટ: જે.જે.કુંડલિયા કોલેજ દ્વારા NSUI એ કર્યો પર્દાફાશ..

રાજકોટની જે.જે.કુંડલિયા કોલેજ દ્વારા સરકારશ્રી તથા યુનિવર્સિટીના નિયમો વિરૂદ્ધ પરીક્ષા લેવાતી હોવાનો NSUI એ કર્યો પર્દાફાશ.

ઘટનાને પગલે NSUIના કાર્યકર્તાઓએ વિરોધ કરતાં કોલેજ સંચાલીકા દ્વારા પરીક્ષા ન લેવા આપી ખાતરી .

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − nine =

Back to top button
Close