ગુજરાતરાજકોટ

રાજકોટ બ્રેકિંગ:- મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી દ્વારા વિડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ઇ-ખાતમૂર્હત લોકાર્પણ..

રાજકોટ: SRP ગૃપ-૧૩ ઘંટેશ્વર ખાતે રૂ 2.52 કરોડના ખર્ચે આર્મ્સ-એમ્યુનેશન બિલ્ડીંગ, કંપની સ્ટોર તથા કિચન બ્લોકનું મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી દ્વારા વિડિયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી ઇ- ખાતમૂર્હત લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − one =

Back to top button
Close