દેવભૂમિ દ્વારકા

વૃક્ષારોપણ કાયૅક્રમ

ઓખાનગર પાલિકા અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ દ્રારા ઓખાનાં લાલા લજપતરાય ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે નિલેષભા પબુભા માણેકનાં વરદ હસ્તે વૃક્ષારોપણનો કાયૅક્રમ યોજાઈ ગયો. આ પ્રસંગે ઓખા નગરપાલિકાનાં પ્રમુખ ચેતનભા માણેક, ભરતભાઈ ત્રિવેદી, નગર પાલીકાનાં સદસ્યો, R.S.S. નાં સવ્યં સેવકો અને વેપારીઓ હાજર રહ્યા હતા. નિલેષભા માણેકે વધુ વૃક્ષો વાવવા પ્રજાજનોને અનુરોધ કયોઁ હતો.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × five =

Back to top button
Close