ટ્રેડિંગરાષ્ટ્રીય

હવે સરકાર નો નવો નિયમ કોવિડથી ચેપ લાગ્યો તો તેમને 15 દિવસની કેઝ્યુઅલ લિવ મળશે..

Gujarat24news:જો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના માતાપિતા અથવા પરિવારના કોઈપણ આશ્રિત સભ્યને કોરોના વાયરસથી ચેપ લાગ્યો હોય, તો તેઓ 15 દિવસની વિશેષ કેઝ્યુઅલ રજા (એસસીએલ) માટે પાત્ર બનશે. કર્મચારી મંત્રાલયે આ સંદર્ભે એક આદેશ જારી કર્યો છે.

આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “જો કુટુંબના કોઈપણ સભ્ય / માતાપિતાને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની જરૂર હોય અને 15 દિવસનો આ એસસીએલ સમાપ્ત થાય, તો આવી સ્થિતિમાં સરકારી કર્મચારીને તે સંબંધીની હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવશે.” અન્ય કોઇ રજા ત્યાં સુધી આપવામાં આવી શકે છે. તે આપવામાં આવે છે.

મંત્રાલયે કોવિડ રોગચાળા દરમિયાન સારવાર, હોસ્પિટલાઇઝેશન, ક્વોરેન્ટાઇન વગેરે સંબંધિત તેની સામે ઉદ્ભવતા વિવિધ પ્રશ્નો અંગે વિસ્તૃત આદેશ જારી કર્યો છે. તેણે ‘સરકારી કર્મચારીઓને પડી રહેલી સમસ્યાઓ ધ્યાનમાં પણ લેવામાં આવી છે.’ આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જો કોઈ સરકારી કર્મચારી કોવિડ -19 થી ચેપ લગાવે છે અને તે ઘરે અથવા સ્થળ પર ક્વોરેન્ટાઇનમાં છે, તો તેને 20 દિવસનો સમય આપવામાં આવશે. આપવામાં આવે છે.

તેમાં જણાવાયું છે કે જો કોઈ સરકારી કર્મચારી કોવિડ -૧ infected થી ચેપ લાગ્યો હોય અને તે ઘરના સંસર્ગમાં હોય અને તેને પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવે છે, તો તે / તેણી રજા / એસસીએલ / વહેલી રજા માટે હકદાર થઈ શકે છે.

કેન્દ્ર સરકારના તમામ મંત્રાલયો માટે જારી કરાયેલા આ હુકમમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “જો કોઈ સરકારી કર્મચારીને કોવિડથી સંક્રમિત થયાના 20 મા દિવસ પછી પણ હોસ્પિટલમાં રાખવો પડે, તો તેણીને પર રવાનગી રજા મળશે. આ સંદર્ભમાં દસ્તાવેજી પુરાવાના આધારે.

7 જૂનના આ હુકમ મુજબ, જો સરકારી કર્મચારીના માતાપિતા અથવા તેના પર આધારિત પરિવારના કોઈ સભ્ય કોવિડથી ચેપ લાગ્યો હોય, તો તેને 15 દિવસની વિશેષ કેઝ્યુઅલ રજા મળશે. તેમાં જણાવાયું છે કે જો કોઈ સરકારી કર્મચારી કોઈ કોવિડ -19 ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિ સાથે સીધો સંપર્કમાં આવે અને ઘરના એકાંતમાં હોય, તો ‘તેને સાત દિવસ ઘરથી ફરજ / કાર્ય તરીકે ગણવામાં આવશે’.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close