ગુજરાત

મોડાસા: મોટી ઇસરોલ ગામના ખેતરમાં 12 ફૂટ લાંબો અજગર રાત્રીના સમયે દેખાતા ગ્રામજનો ભયભીત થઈ ગયા હતા..

મહાકાય અજગરને પકડવા મોડાસા થઈ જીવદયા પ્રેમી સંસ્થા નો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે જીવદયા પ્રેમીઓએ બે કલાક ની જાત મહેનત કર્યા બાદ મહાકાય અજગરને પક્ડયો હતો. ત્યાર બાદ ગ્રામજનોએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો.

સાથે સાથે આ મહાકાય અજગર ને જોવા માટે લોકોના ટોરે ટોરા ઉમટયા હતા. મહાકાય અજગર ને પકડ્યા બાદ નજીક ના જંગલ માં છોડી દેવામાં આવ્યો હતો.મોટી ઇસરોલ મોડાસા તાલુકા ના મોટી ઇસરોલ ગામના ખેતરમાં 12 ફૂટ લાંબો મહાકાય અજગર રાત્રીના સમયે દેખાડો દેતા મોટી ઇસરોલ ના ગ્રામજનો ભયભીત થઈ ગયા હતા.

This article is personal view of our viewer, we’re not confirmed any details personally, let us know if you know anything more about this

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + six =

Back to top button
Close