રાષ્ટ્રીય

જાણો બંધારણ કેવી રીતે બન્યું, અને તેનુ યોગદાન.

15 Augustગસ્ટ 1947 ના રોજ ભારતને આઝાદી મળી, અમે આપણું બંધારણ બનાવવાનું શરૂ કર્યું અને ભારતનું બંધારણ તૈયાર થયું અને 26 જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ એક બંધારણ સભા બનાવવામાં આવી. તે બંધારણ સભામાં 296 સભ્યો હતા, જેમણે 11 મહિના અને 18 દિવસ કામ કર્યું. બંધારણ તૈયાર કર્યા પણ
11 મહિના અને 18 દિવસમાં, કુલ 166 કલાક કામ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમાં બંધારણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. ભારતનું બંધારણ વિશ્વનું સૌથી મોટું બંધારણ છે, આટલું મોટું લેખિત બંધારણ વિશ્વના કોઈ પણ દેશ સાથે નથી, જેની પાસે ભારત પાસે 395 છે, તેથી અમારી પાસે લેખ છે એવું કહેવામાં આવે છે, અને આખું પુસ્તક એટલું જાડું પુસ્તક છે.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − four =

Back to top button
Close