સ્પોર્ટ્સ

ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા ઓપન ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ માં..

મોડાસા : અરવલ્લી ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા ઓપન ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ માં લુણાવાડા ઇન્ડિયન ટીમ વિજેતા થઈ
અરવલ્લી ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા ઓપન ઓપન ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તેમાં વિવિધ જિલ્લાઓએ ભાગ લીધો હતો તેમાં લુણાવાડા ઇન્ડિયન ટીમ વિજેતા જાહેર થયેલ છે તેઓ 39 રને વિજેતા બનેલ છે.

This article is personal view of our viewer, we’re not confirmed any details personally, let us know if you know anything more about this.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − thirteen =

Back to top button
Close