ગુજરાતટ્રેડિંગ

હાઇકોર્ટના ચુકાદા હવે ગુજરાતીમાં પણ ઉપલબ્ધ થશેઃ ચીફ જસ્ટીશનો મહત્વનો નિર્ણય

ગુજરાત હાઈકોર્ટને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસે આજે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે. હવેથી ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચુકાદા ગુજરાતીમાં ઉપલબ્ધ થશે. ગુજરાત હોઈકોર્ટની વેબસાઈટ પર તમામ ચુકાદા ગુજરાતીમાં મુકાશે. જેનાથી કોઈ પણ વ્યકિત માટે સરળતા રહેશે. ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસના આ નિર્ણયથી પક્ષકાર અને જાહેર જનતાને ફાયદો થશે.

અત્યાર સુધી ગુજરાતી સિવાયની મહત્વની ભાષાઓમાં ચુકાદા મળતા હતા  જેને કારણે અંગ્રેજી-હિન્દી નહિ જાણતા અરજદારો વગેરેને ઘણી મુશ્કેલી પડતી હતી તેનો હવે અંતે આવશે.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 3 =

Back to top button
Close