પોરબંદર

પોરબંદર તાલુકામાં અનરાધાર વરસાદ શરૂ..

પોરબંદર ઉપરાત ગ્રામિય ગ્રામિય પંથક માં પણ વરસાદ શરૂ બરડા પંથકના મિયાણી ભાવપરા ટુકડા વિસાવડા રાતડી કાટેલા પાલખડા કૂચડી સહિતના ગામો માં વરસાદ..

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × one =

Back to top button
Close