ધર્મ

Gujarat24News સ્પેશ્યલ- જીવનને સરળ બનાવવા માટે નો આજનો આધ્યાત્મિક વિચાર..

વ્યક્તિનો પ્રભાવ પ્રકૃતિમાં જ પ્રતિબિંબિત થાય છે. વ્યક્તિત્વનો પોતાનો અવાજ પણ હોય છે જે પેન અથવા જીભના ઉપયોગ વિના પણ લોકોના આંતરિક સ્વને સ્પર્શે છે.

આવી રીતે, કસ્તુરી વિશે લખીને અથવા કહીને, તે બરાબર સમજી શકાતું નથી. તેની સુગંધ તેને સમજવા માટે પૂરતી છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિત્વમાં પણ તેની પોતાની સુગંધ હોય છે, જે કહી શકાતી નથી અથવા બતાવી શકાતી નથી પણ અનુભવી શકાય છે.

શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિત્વ ફક્ત શ્રેષ્ઠ આચાર દ્વારા રચાય છે. સમાનતા, સાદગી, સાદગી અને ઉદારતા આ ચાર સ્તંભો પર વ્યક્તિત્વનો ટાવર ધરાવે છે. આ ધ્રુવો વધુ મજબૂત બનશે, વ્યક્તિત્વનું નિર્માણ વધુ વિસ્તૃત અને ટકાઉ બનશે.

રાજ્યાસન પર બેસીને વ્યક્તિત્વ મહાન થતું નથી, પરંતુ મહાન વ્યક્તિ એક દિવસ લોકોના હૃદયના સિંહાસન પર બેસે છે. સિંહાસન પર બેસવું એ જીવનની સિદ્ધિ છે કે નહીં, પરંતુ કોઈના હૃદયમાં બેસવું એ જીવનની એક વાસ્તવિક ઉપલબ્ધિ છે.

જો તમે રાજાના સિંહાસન પર બેસી શકતા નથી, પરંતુ જો તમે કોઈના હૃદયના સિંહાસન પર બેસી શકો, તો તમારે સમજી લેવું જોઈએ કે તમારું જીવન અર્થપૂર્ણ બની ગયું છે અને આ એક મહાન વ્યક્તિત્વનો મુખ્ય ગુણ પણ છે.

🙏🌹 જય દ્વારકાધીશ 🌹🙏

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close