ધર્મ

Gujarat24News સ્પેશ્યલ- જીવનને સરળ બનાવવા માટે નો આજનો આધ્યાત્મિક વિચાર

વધુ પૈસા, ઝડપી પૈસા, ગમે તે પૈસા અને જીવન, આપણે હવે પૈસાની જીવનશૈલીમાં આપણા સ્વાસ્થ્યને વેચી રહ્યા છીએ. તેમ છતાં આપણે ઘણી સંપત્તિ મૂકી છે, પરંતુ દાવા પર આરોગ્ય મૂકીને, અને તે કાર્યને યાદ કરીને જે આપણાથી જીવન છીનવી લે છે.

આજનો માણસ ખૂબ જ મૂર્ખ અર્થમાં જીવી રહ્યો છે. આજે માણસ પૈસા કમાવવા માટે પહેલા સ્વાસ્થ્યને ખરાબ કરે છે અને પછી આરોગ્ય પાછું મેળવવા માટે પૈસા બગડે છે. આરોગ્ય એ સૌથી મોટી સંપત્તિ છે.

જો તમે સ્વસ્થ હો તો તમે ચોક્કસપણે પૈસા કમાવી શકો છો, પરંતુ તમે જીવંત હોવ ત્યારે પણ તમે આરોગ્ય કમાવી શકતા નથી. પૈસા એ જીવનની આવશ્યક જરૂરિયાત હોઈ શકે છે, તેનો હેતુ ક્યારેય નથી હોતો. પૈસા એ સાધન નથી. પૈસાની કમાણી તો કરવી જ જોઇએ પણ આરોગ્ય લાભ આપીને નહીં.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + seven =

Back to top button
Close