જામનગરટ્રેડિંગ

જામનગરમાં નિશુલ્ક ગાયત્રી હવન નું આયોજન…

Gujarat24news:આજરોજ જામનગર ખાતે નવાગામ ઘેડ વિસ્તારમાં મહાદેવના મંદિરમાં જામનગર જિલ્લા પ્રમુખ નયનાબા જાડેજા દ્વારા નિશુલ્ક ગાયત્રી હવન નું આયોજન કરવામાં આવેલ જેમાં આશરે ૧૫થી ૨૦ જેટલા કોરોના મૃત્યુ પામેલાના પરિવારજનોએ લાભ લીધો.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − five =

Back to top button
Close