ટ્રેડિંગવેપાર

પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં આજે પણ કોઈ પ્રકાર નો ફેરફાર નહીં જાણો શું છે તમારા શહેર નો ભાવ..

Gujarat24news:સરકારી તેલ કંપનીઓ તરફથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં સતત બીજા દિવસે કોઈ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. ગયા શુક્રવારે પેટ્રોલના ભાવમાં 25 થી 28 પૈસાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો જ્યારે ડીઝલની કિંમતમાં 30 થી 33 પૈસા પ્રતિ લિટર વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.

શુક્રવારે દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ 91.27 રૂપિયા હતો જ્યારે ડીઝલનો ભાવ પ્રતિ લિટર 81.73 રૂપિયા હતો. મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ 97.61 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ પ્રતિ લિટર 88.82 રૂપિયા હતો.

દરરોજ છ વાગ્યે ભાવમાં ફેરફાર થાય છે
ચાલો આપણે જાણીએ કે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતોમાં સવારે છ વાગ્યે ફેરફાર થાય છે. નવા દર સવારે 6 વાગ્યાથી લાગુ થાય છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં એક્સાઈઝ ડ્યુટી, ડીલર કમિશન અને અન્ય વસ્તુઓ ઉમેર્યા પછી તેની કિંમત લગભગ બમણી થઈ જાય છે.

આ ધોરણોના આધારે, તેલ કંપનીઓ દરરોજ પેટ્રોલ રેટ અને ડીઝલ દર નક્કી કરવાનું કામ કરે છે. ડીલરો એ લોકો છે જે પેટ્રોલ પમ્પ ચલાવે છે. ગ્રાહકોમાં કર અને તેમના પોતાના માર્જિન ઉમેર્યા પછી તેઓ ગ્રાહકોને પોતાને છૂટક ભાવે વેચે છે. આ ખર્ચ પણ પેટ્રોલ દર અને ડીઝલ દરમાં ઉમેરવામાં આવે છે.

તમારા શહેરમાં કિંમત કેટલી છે તે જાણો
તમે એસએમએસ દ્વારા પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત પણ જાણી શકો છો. ઇન્ડિયન ilઇલની વેબસાઇટ અનુસાર, તમારે આરએસપી અને તમારા શહેરનો કોડ લખવો પડશે અને તેને 9224992249 નંબર પર મોકલવો પડશે. દરેક શહેર માટેનો કોડ જુદો છે, જે તમને આઈઓસીએલ વેબસાઇટ પરથી મળશે.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × three =

Back to top button
Close