દેવભૂમિ દ્વારકા

દ્વારકા: પંથકના વાડી વિસ્તારમાં ચાર મહિનાથી ઘરમાં ગોઠણડુબ પાણીથી ખેડૂતો બેહાલ..

ચાર મહિનાથી વરસાદી પાણી ઓસર્યા નથી

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + thirteen =

Back to top button
Close