દેવભૂમિ દ્વારકા

દ્વારકા: પાવન પુરુષોત્તમ માષ ના ભગવાન દ્વારકાધીશ મંદિરમાં દિવાળી ઉત્સવ ની ઉજવણી કરાય..

યાત્રા ધામ દ્વારકા આજરોજ પાવન પુરષોતમ માષ ની અમાસ ના ભગવાન દ્વારકા ધીસ મંદીર મા દીવાળી ઉત્સવની ઉજવણી કરાય. આજે સાંજના સમયે પાચ વાગ્યે ભગવાન દ્વારકા ધીસ ને કુંડલા ભોગ (અન્નકોટ) ઉત્સવ આરતી નો ઉત્સવ ધામ ધુમ પુવઁક ઉજવાયો.

હજારો યાત્રીકો એ આ અન્નકોટ ઉત્સવ આરતી ના દઁશન કયાઁ ને ધન્યતા અનુભવી આજે પાવન પુરુષોત્તમ માષ નો છેલ્લા દિવસે ભગવાન દ્વારકાધીશ મંદીર મા દીવાળી ઉત્સવ પુજારી દ્વારા ધામ ધુમ પુવઁક ઉજવાયો.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + 19 =

Back to top button
Close