ટ્રેડિંગરાષ્ટ્રીય

ડ્રગ્સ કેસમાં: શોવિક ચક્રવતી કરી ત્રીજી કોર્ટ માં અપીલ..

અભિનેતા સુષંlત સિંહ રાજપૂતની મૃત્યુ પછી શોવિક ચક્રવતી નું નામ નશીલા પદર્દો ની હેરફેર માં સમિલ થયું હતું અભિનેત્રી રિયા ચક્રવર્તી ભાઇ શૌકિક સપ્ટેમ્બરમાં (એનસીબી) તેને પકડી પાડીયો હતો.

Sushant Singh Rajput death case Live updates: Fans keep justice demand alive online | People News | Zee News


જેલ ગયા પછી શોવિકએ જમાનત માટે વખતે ત્રીજી વાર કોર્ટમાં અપીલ કરી છે. એની પેહલા બે વખત અપીલ કરી હતી. પરંતુ કોર્ટ તેની આ અપીલ ને ખારીજ કરી દીધી હતી.શોવિક પાછી એક વાર પોતાની જમાનત માટે કોર્ટ માં અપીલ કરી છે.હવે કોર્ટ તેની આ અપીલ નો શું જવાબ આપે છે. એ તો કોર્ટ પર નિર્ભર કરે છે.

sushant transferred money to showik account: सुशांत ने रिया के भाई शौविक के खाते में कई बार ट्रांसफर किए पैसे, मौत से कुछ दिन पहले अकाउंट बंद करना चाहते थे - sushant

શોવિક એ પોતાની અપીલ લખિયું છે. કે તેને ફસવામાં આવી રહ્યો છે.તેના ઉપર લગાવેલા તમામ આરોપો ખોટ છે. અને તેને ફક્ત ફસવામાં આવી રહ્યો છે. હવે કોર્ટ આના ઉપર શું ફેસલો આપ શે તેતો કોર્ટ ઉપર આધાર રાખે છે. શોવિક ની પેહલી બે અપીલને મુંબઈ કોર્ટ ખારીજ કરી દીધી છે.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 3 =

Back to top button
Close