ગુજરાત

વિજાપુર વસાઇ પ્રાથમીક શાળા ના શિક્ષક દ્વારા ડીજીટલ શિક્ષણ પુરુ પડાયું

વિજાપુર વસાઈ પ્રાથમિક શાળા સીઆરસો શિક્ષક દ્વારા ડીજીટલ શિક્ષણ પુરુ પાડ્યું વિજાપુર તાલુકા ની વસાઈ પ્રાથમીક શાળા સીઆરસો ના શિક્ષક પટેલ નવીનચંદ્ર કરશન ભાઇ દ્વારા  ઓનલાઈન શિક્ષણ અંતર્ગત વીડિઓ ફોટોગ્રાફી તેમજ વૈવિધ્ય શિક્ષણ પૂરું પાડ્યું હતુ શાળા ના શિક્ષક નવીન ભાઇ પટેલ જણાવ્યું હતુ કે હાલ માં સમગ્ર રાજ્યમાં કોરોના મહામારી ના કારણે તાલુકાની શાળા ઓ બંધ છે જેથી શાળા માં અભ્યાસ કરતા બાળકો નુ ભાવી બગડે નહીં તે માટે શિક્ષકો ને મદદ રૂપ થાય તે માટે  સરકાર ની home learning કાર્યક્રમ ને અનુરૂપ  વિદ્યાર્થીઓ વિધાર્થીનીઓ માટે શિક્ષણ ના તમામ અભ્યાસક્રમો  નો સમાવેશ કરી વીડિઓ તેમજ ફોટોગ્રાફ બનાવીને ફેસબુક તેમજ છ થી આઠ  ગ્રુપો બનાવીને  શિક્ષણ પુરુ પાડ્યું હતુ જે શાળા ના અભ્યાસ કરતા બાળકો ને ઘણુ મદદ રૂપ બનશે

 વિજાપુર તા ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ બુધવાર

મુજક્કીર સૈયદ વિજાપુર  

This article is personal view of our viewer, we’re not confirmed any detials personally, let us know if you know anything more about this

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close