ગુજરાતન્યુઝ

દિયોદર બ્રેકીંગ

Gujarat24news:બનાશકાંઠા માં વરસાદ ખેંચાતા પશુધન મુશ્કેલીમાં

ઘાસચારો ન મળતા પશુ નિભાવ કઠિન બન્યો

વરસાદ ખેંચાતા ઘાસચારા ના ભાવ આસમાને પીહચ્યા

ગૌશાળા અને પાંજરાપોળ ના પશુ નિભાવ કરવો કઠિન બન્યો

ગૌશાળા અને પાંજરાપોળ સંચાલકો દ્વારા દિયોદર પ્રાંત કલેકટર ને આવેદન પત્ર આપી બનાશકાંઠા જિલ્લા ને અસત ગ્રસ્ત જાહેર કરી ગૌશાળા અને પાંજરાપોળ ને સહાય કરવા માંગ

બનાશકાંઠા જિલ્લા માં 157 પાંજરાપોળ અને ગૌશાળા.. માં 80 હજાર જેટલા પશુઓ નો નિભાવ થઈ રહ્યો છે

વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો અને પશુ પાલકોની હાલત પણ કફોડી

રિપોર્ટર :- લલિત દરજી દિયોદર બનાસકાંઠા

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × two =

Back to top button
Close