જાણવા જેવુંરાષ્ટ્રીયવેપાર

Closed: નવેમ્બરમાં આ તારીખો પર બેંકો બંધ રહેશે, રજાઓ અનુસાર તમારા કાર્યની યોજના કરો

બેંક સાથે સંબંધિત કામ પણ ખૂબ મહત્વનું છે. તમામ બેંકો શનિવાર અને રવિવારે, દિવાળી જેવી જાહેર રજાઓ પર બંધ છે. નવેમ્બરમાં ચાર રવિવાર અને બે શનિવારે બેંકો બંધ રહેશે. નવેમ્બર મહિનામાં અપેક્ષા છે કે કેટલાક તહેવારો દેશના જુદા જુદા રાજ્યોમાં ઉજવાશે. આ મહિનામાં બે મુખ્ય તહેવારો દિવાળી અને ગુરુ નાનક જયંતિ છે.

આપણે બેંકની શાખામાં જઈને અમારું બેંકિંગ કાર્ય કરવા જઈએ છીએ અને ત્યાં જાણ થાય છે કે તે દિવસે બેંકો બંધ છે. કોરોના રોગચાળા જેવા સંકટ સમયે આવી અસુવિધાઓ ટાળવા માટે, આપણે જાણવું જ જોઇએ કે બેંકો ક્યારે બંધ છે. આવી સ્થિતિમાં કેન્દ્ર સરકારની રજાઓ તમામ બેંકો, જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રને લાગુ પડે છે. જો કે, બેંકની રજાઓ જુદા જુદા રાજ્યોમાં બદલાય છે. તેથી, જો ગ્રાહકો બેંકની રજાઓ અનુસાર તેમના બેંકને લગતા કામની યોજના કરે છે, તો તે લાભમાં થશે.

નવેમ્બરમાં કયા દિવસે બેંક બંધ રહેશે તે જાણો 

1 નવેમ્બર – રવિવાર

8 નવેમ્બર – રવિવાર

14 નવેમ્બર – મહિનાનો બીજો શનિવાર / દિવાળી

15 નવેમ્બર – રવિવાર

22 નવેમ્બર – રવિવાર

28 નવેમ્બર – ચોથો શનિવાર

29 નવેમ્બર – રવિવાર

30 નવેમ્બર – ગુરુ નાનક જયંતિ

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + 12 =

Back to top button
Close