ટ્રેડિંગરાષ્ટ્રીય

વિસ્તારપૂર્વક- ભારતમાં જે ગતિથી કોરોના ફેલાઈ રહ્યોછે વિશ્વના બીજા કોઈ દેશમાં આટલો ઝડપથી નથી ફેલાયો

દેશમાં 1-10 લાખ કેસ 169 દિવસમાં થયા જ્યારે 10-20 લાખ કેસ ફક્ત 19 દિવસમાં પહોંચી ગયા, 20-30 લાખ કેસ 19 દિવસમાં પહોંચી ગયા, 30-40 લાખ કેસ 13 દિવસમાં પહોંચ્યા અને 40-50 લાખ કેસ 11 દિવસમાં પહોંચી ગયા.

ભારતમાં કોરોના વાયરસનો ફેલાવો સૌથી ઝડપથી થઈ રહ્યો છે. ભારતમાં જેટલો ઝડપથી વાયરસ ફેલાયો છે તેટલો ઝડપથી વિશ્વના કોઈ પણ દેશમાં ફેલાતો નથી. માત્ર 11 દિવસમાં, ચેપગ્રસ્ત લોકોની કુલ સંખ્યા 50 લાખનો આંકડો પાર કરી, ચેપગ્રસ્ત કોરોના 40 મિલિયનના આંકને પાર કરી. આ ગતિ વિશ્વની સૌથી ઝડપી છે. વિશ્વમાં કોરોનાથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત દેશ અમેરિકામાં પણ 16 દિવસમાં સૌથી ઝડપથી 10 મિલિયન ચેપ લાગ્યો છે. બ્રાઝિલમાં, આ ગતિને ઓછામાં ઓછા 23 દિવસ થયા છે.

ભારતમાં પ્રથમ કોરોના દર્દી 30 જાન્યુઆરીએ દેખાયો. લગભગ સાત મહિનામાં, કોરોના દર્દીઓની સંખ્યા એકથી વધીને 50 લાખ થઈ ગઈ. છેલ્લા બે મહિનાથી, કોરોનાના આંકડા એકદમ ભયાનક છે. દેશમાં 1-10 લાખ કેસ 169 દિવસમાં થયા જ્યારે 10-20 લાખ કેસ ફક્ત 19 દિવસમાં પહોંચી ગયા, 20-30 લાખ કેસ 19 દિવસમાં પહોંચી ગયા, 30-40 લાખ કેસ 13 દિવસમાં પહોંચ્યા અને 40-50 લાખ કેસ 11 દિવસમાં પહોંચી ગયા.

ભારત
40 લાખથી 50 લાખ કેસ – 11 દિવસ
30 લાખથી 40 લાખ કેસ – 13 દિવસ
20 લાખથી 30 લાખ કેસ – 19 દિવસ
10 લાખથી 20 લાખ કેસ – 19 દિવસ
0 થી 10 લાખ કેસ – 169 દિવસ

અમેરિકા
50 લાખથી 60 લાખ કેસ – 16 દિવસ
40 લાખથી 50 લાખ કેસ – 16 દિવસ
30 લાખથી 40 લાખ કેસ – 16 દિવસ
20 લાખથી 30 લાખ કેસ – 27 દિવસ
10 થી 20 લાખ કેસ – 43 દિવસ

બ્રાઝિલ
30 લાખથી 40 લાખ કેસ – 25 દિવસ
20 લાખથી 30 લાખ કેસ – 23 દિવસ
10 થી 20 લાખ કેસ – 27 દિવસ

દુનિયા જેવા સુપર પાવર તરીકે ઓળખાતા અમેરિકા જેવા દેશો પણ તેની સામે છે. વિશ્વના 54 ટકા કેસ અમેરિકા, ભારત અને બ્રાઝિલમાં છે. એટલું જ નહીં, કોરોનાથી 44 ટકા મૃત્યુ પણ આ ત્રણ દેશોમાં થયા છે. સામે , 54 ટકા દર્દીઓ પણ સાજા થયા છે.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × one =

Back to top button
Close