ગુજરાત

બનાસકાંઠા: દિયોદર માર્કેટયાર્ડની ચૂંટણીમાં જીત થતાં સન્માન કરવામાં આવ્યું

બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદર ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ ની ૧૪ બેઠકો ઉપર યોજાયેલ ચૂંટણી માં ખેડૂત વિભાગમાં દિયોદર તાલુકાના મખાણું ગામના વતની અને મખાણું સેવા સહકારી મંડળીના મંત્રી અને આંજણા ચૌધરી સમાજના અગ્રણી ચતરાભાઈ ચમનાજી ચૌધરી (પટેલ) પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી હતી જેમાં જેમની જંગી બહુમતી થી જીત થઈ હતી.

જીત બાદ જેઓ પોતાના મખાણું ગામે ઘરે આવતા તેમના સમર્થકો અને પરિવારજનો દ્વારા ફૂલ હર કરી માં મીઠું કરાવી જેમની સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું આ પ્રસંગે તેમણે જણાવ્યું હતુ કે જેમની જીત એ જનતાની જીતછે જેઓ હંમેશા દિયોદર ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ માં ચુંટાઈ આવેલ તમામે ડિરેક્ટરો સાથે રહી એપી. એમ.સી.ના વિકાસમાં સહભાગી થશે.

This article is personal view of our viewer, we’re not confirmed any details personally, let us know if you know anything more about this

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + four =

Back to top button
Close