રાષ્ટ્રીય

સિગરેટ-બિડીના વેચાણ પર મહારાષ્ટ્રમાં પ્રતિબંધ…

મહારાષ્ટ્ર સરકારનું સરાહનીય પગલું, છૂટ્ટક સિગરેટ-બિડીના વેચાણ પર મૂક્યો પ્રતિબંધ, આવું કરનાર પ્રથમ રાજ્ય બન્યું.

મહારાષ્ટ્રમાં વ્યસનના બંધાણી માટે ખરાબ સમાચાર છે. મહારાષ્ટ્રના સ્વાસ્થ્ય વિભાગ દ્વારા આ પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે કે સિગરેટ અને તમાકુ અધિનિયમ 2003 હેઠળ સિગરેટ બિડી સહિત તમ્બાકુ ઉત્પાદનોના પેકેટ પર સ્વાસ્થ્યને નુકસાન કરતી ચેતવણી લખવી ફરજીયાત છે.

જો કે જ્યારે લોકો ખુલ્લામાં એક સિગરેટ કે બીડી દે છે તો તે આ ચેતવણી જોઇ નથી શકતા. આ કારણોસર સરકારે ખુલ્લી બિડી, સિગરેટના વેચાણ પર પ્રતિબંધનો નિર્ણય લીધો છે.

કેન્સર સર્જન ડૉ. પંકજ ચતુર્વેદી અનુસાર આ સૂચના બાદ યુવાનોના સિગરેટ બિડીના સેવનમાં ઘટાડો થશે અને વ્યસન છૂટશે. એક વારમાં આખૂ પેકેટ ખરીદવામાં વધુ પૈસા લાગશે જે તેઓની ખર્ચ શક્તિ ઘટાડશે અને તેનાથી તેઓ વ્યસનમુક્ત રહેશે.ભારતમાં 16 થી 17 વર્ષના યુવાનોમાં ધ્રુમપાનની આદત સૌથી વધારે છે. તેમની પાસે વધારે પૈસા નથી હોતા. એટલા માટે પેકેટની જગ્યાએ છુટ્ટક સિગરેટ ખરીદે છે..

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close