ક્રાઇમગુજરાતન્યુઝ

CID (ગુના) ની સુનાવણી દ્વારા કસ્ટોડિયલ મૃત્યુ પીડિતની લાશને શોધી કાઢવા નો બીજો પ્રયાસ

CID (ગુના) ની સુનાવણી દ્વારા કસ્ટોડિયલ મૃત્યુ પીડિત શેખ બાબુ નિસારની લાશને શોધી કાઢવા નો બીજો પ્રયાસ પણ કાંઈ મળ્યો નહીં કારણ કે ટીમોએ શહેરમાંથી પસાર થતી નર્મદા નહેરમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.

છાણી, સેવાસી અને ખાનપુર વચ્ચે સાત કિલોમીટરના પથરામાં સઘન સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. સીઆઈડીના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, અમને ગુમ થયેલી લાશ વિશે કોઈ કડીઓ મળી નથી. મંગળવારે સવારે 7 વાગ્યે શરૂ થયું હતું અને સાંજે વાગ્યે રવાના થયો હતો. ફાયર ઓફિસર ઓમ જાડેજાએ જણાવ્યું કે કેનાલના કેટલાક ભાગોમાં પાણી કચરો ભરેલું હતું, જેનાથી શોધ થોડી મુશ્કેલ બની હતી.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + seven =

Back to top button
Close