ગુજરાત

બી.આર.સી.શહેરા આયોજિત શહેરા તાલુકાની 252 શાળાઓનું વર્ષ 2019 – 20 નું વાર્ષિક ઓડીટ

બી.આર.સી.શહેરા આયોજિત શહેરા તાલુકાની 252 શાળાઓનું વર્ષ 2019 – 20 નું વાર્ષિક ઓડીટ મોડેલ સ્કૂલ કાંકરી ખાતે કરવામાં આવ્યું.

બી.આર.સી.શહેરા ડૉ. કલ્પેશ પરમાર આયોજિત શહેરા તાલુકાની 252 શાળાઓનું વર્ષ 2019 – 20 નું વાર્ષિક ઓડીટ દરમિયાન સી.આર.સી.કો.ઓર્ડીનેટરોની એક કમિટિ બનાવીને તમામને Covid – 19 ની પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈ તેની ગાઈડલાઈન મુજબ કામગીરી સોંપવામાં આવી હતી. ઓડીટ પૂર્વે જ મોડેલ સ્કૂલ કાંકરીને સેનિટાઈઝર કરવામાં આવી હતી. ઓડીટ સ્થળે આવનાર તમામ આચાર્યશ્રીઓનું ગેટ પર જ તેમનું ટેમ્પરેચર ગનથી તાપમાન માપી તથા તેમને સેનિટાઈઝર કરીને જ ઓડીટ રૂમમાં વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે રજિસ્ટ્રેશન કાઉન્ટર પર તેમને ટોકન આપવામાં આવ્યો હતો. ટોકન નંબર મુજબ દરેક આચાર્યશ્રીએ ઓડિટ કરાવ્યું હતું. વેઈટિંગ રૂમમાં બેઠક વ્યવસ્થાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તમામ શાળાઓનો સમય પણ ચોક્કસ નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. તે મુજબ આખો દિવસ દરમિયાન આચાર્યશ્રીઓ પોતાના સમયે ઓડિટ માટે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને ઓડીટ પૂર્ણ થયે તરત ઓડીટ સ્થળ છોડી દીધેલ હતું. ઓડીટ સ્થળે ઉપસ્થિત તમામે પોતે માસ્ક અને સોસિયલ ડિસ્ટન્ટ રાખવામાં સહકાર આપ્યો હતો.

આ ઓડિટમાં સરકારી મોડેલ સ્કૂલ કાંકરી, સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા કાંકરી, સરકારી માધ્યમિક શાળા ધાયકા, હરી ૐ આશ્રમ શાળા, ગાયત્રી કૃપા આશ્રમ શાળા તથા તમામ પ્રાથમિક શાળાઓનો સમાવેશ થયો છે. મુકેશકુમાર જૈન એન્ડ કંપની અમદાવાદ દ્વારા તમામ SMC અને SMDC ના રોજમેળ, પેટી કેશ બૂક, વાઉચર ફાઈલ, ખાતાવહી, ચેક રજીસ્ટર, ચેકબૂક રજીસ્ટર, એજન્ડા બૂક, ઠરાવ બૂક, ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર, સ્ટોક રજીસ્ટર (સ્ટેશનરી રજીસ્ટર), મજૂર પત્રક, બાંધકામ સ્ટોક પત્રક, મળેલ ગ્રાન્ટ રજીસ્ટર, બીલ રજીસ્ટર, ઈનવર્ડ તથા આઉટ વર્ડ રજીસ્ટર, આવેલ પુસ્તક અને વિતરણ કરેલ રજીસ્ટર, એસ.એમ.સી.સભ્યોનું મિટિંગ રજીસ્ટર, આંતરિક ઓડિટ વર્ષ 2018 – 19 ના આંતરિક પેરાના જવાબ, ટેલી એકાઉન્ટની પ્રિન્ટ, પરિશિષ્ટ – 9 બેન્ક રિકન્સિલિએશન, પરિશિષ્ટ – 10 ગ્રાન્ટ વપરાશ પ્રમાણપત્ર, બેન્ક સ્ટેટમેન્ટ કે પાસબુક અને રોજમેળ સંબધિત તમામ બાબતોની વિગતે ચકાસણી શેખર બ્રહ્મભટ્ટ તથા જીગર પટેલ અને તેમની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. શહેરા તાલુકા SSAM ઓડીટ હેડ દિવ્યાંગભાઈ તથા તેની સમગ્ર ઓડીટ ટીમ આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહી હતી. ઓડીટ સ્થળને CCTV ફુટેજ live કરવામાં આવ્યું હતું.રિપોર્ટર – ગણપત મકવાણા પંચમહાલ


This article is personal view of our viewer, we’re not confirmed any detials personally, let us know if you know anything more about this

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 6 =

Back to top button
Close