ગુજરાતજુનાગઢસૌરાષ્ટ્ર

જૂનાગઢ વધાવી ગામ ની ઉબેણ ડેમમાં, મેલડી મા ના મંદિર પાસે એક અજાણી લાશ આવી- જુઓ વિડીયો

જૂનાગઢ વધાવી ગામ ની ઉબેણ ડેમમાં, મેલડી મા ના મંદિર પાસે એક અજાણી લાશ આવી….

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 2 =

Back to top button
Close