ગુજરાતન્યુઝ

કોંગ્રેસ સમિતી દ્વારા તાલૂકા વિકાસ અધિકારીને મનરેગા યોજના મા ભ્રષ્ટાચાર થતો હોવાના આક્ષેપ..

પંચમહાલ જિલ્લા ના શહેરા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા શહેરા તાલુકા વિકાસ અધિકારી ને અપાયું આવેદનપત્ર આપવામા આવ્યુ હતૂ,જેમા નશહેરા તાલુકામાં મનરેગા હેઠળ કરવામાં આવેલા કામોમાં મોટાપાયે ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાના આક્ષેપ કરવામા આવ્યો હતો.મનરેગા હેઠળ તાલુકામાં ડમી જોબકાર્ડ બનાવી, તેમજ સ્થળ પર કોઈપણ કામ ન કરી ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવ્યો હોવાનૂ જણાવીને  કામોની સ્થળ તપાસ કરી કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામા આવી હતી.

શહેરા તાલૂકા કોંગ્રેસ સમિતી તરફથી શહેરા તાલુકા વિકાસ અધિકારીને મનરેગા યોજનામાં કૌભાડ હોવાની આશંકાના આક્ષેપ સાથે એક લેખિત આવેદન પત્ર આપવામા આવેલ હતૂ,આવેદનપત્ર આપવા માટે કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.શહેરા ખાતે આજે કોંગ્રેસ અગ્રણીઓ ભેગા થઇને શહેરા સેવાસદન ખાતે પહોચ્યા હતા.તેમને તાલૂકા વિકાસ અધિકારીને આપવામા આવેલા આવેદન પત્રમા આક્ષેપ કરવામા આવ્યો હતો.

This article is personal view of our viewer, we’re not confirmed any details personally, let us know if you know anything more about this

શહેરા તાલૂકાની યોજનામાં મનરેગા અને નરેગા તેમજ શૌચાલયમા ખુબ મોટા પ્રમાણમાં  સરકારી નાણાનો દૂર ઊપયોગ કરીને સરકારી યોજનાના નામે કોઈ પણ પ્રકારની સ્થળ પર કામગીરી કર્યા વગર ખોટા બીલો તેમજ ખોટા જોબકાર્ડ  બનાવીને સરકારી નાણાનો વ્યાપક પ્રમાણમા શહેરા તાલુકામા મનરેગા જેવી યોજના જેવી કે જૂથકુવા,કેટલસેડ, ચેકવોલ ચેકરીપેરીંગ,માટીમેટલ રસ્તો,પેવર બ્લોક જેવી સરકારશ્રીની યોજનામાથી  મોટા પ્રમાણમા શહેરા તાલુકામાં ઘણી બધી પંચાયતમાં સ્થડ પર કામગીરી કરી ના હોય છતા પણ ખોટા જોબકાર્ડ લાભાર્થીઓને જાણ બહાર લાખો રૂપીયાના કૌભાડ હોવાની  આશંકા ખાનગી રાહે મડેલ હોય તો શહેરા તાલૂકાની દરેક પંચાયતમાં ચકાસણી કરવામા આવે તો મોટુ કૌભાડ આવે તેવી સંભાવના છે.

આ બાબતે શહેરા તાલુકા પંચાયતની  આરટીઆઈ માગેલ છતા મળેલ નથી.તેમજ ગણા શૌચાલયના બિલ ત્રણ મહિના અગાઉ આપેલ છે.છતા લાભાર્થીને નાણા મળેલ નથી તેવૂ આવેદન પત્રમા જણાવાયુ છે.આવેદનમા જણાવેલ છે આ મામલાની તપાસ કરવામા આવે તો ખુબ મોટો ભ્રષ્ટાચાર બહાર આવે તેમછે.તેમ આવેદનમા જણાવ્યુ હતૂ.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close