ટેકનોલોજીટ્રેડિંગ

અલર્ટ! RBI એ આપી ચેતવણી, બેન્કના ટોલ ફ્રી નંબર દ્વારા ચીટીંગ અને….

ભારતીય રિઝર્વ બેંકના બેન્કર્સ, ટોલ ફ્રી જેવા મોબાઇલ નંબર પર છે, જેની પાસે ચેતવણી છે. આ સંબંધમાં ભારતીય સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની આરબીઆઈની કેન્દ્રીય સાયબર સલામતી અને આઇટી રિસ્ક ડીપાર્ટમેન્ટ (સીએસઆઇટીઇ) ની બાજુથી જારી કરવામાં આવી છે એડવોઇઝરી તમારી વેબસાઇટ પર અપલોડ થઈ છે. આ એડ્વાઇઝરી અનુસાર સાયબર અપરાધિ બેન્ચર્સ ટોલ ફ્રી નંબર સમાન મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને લોકો સાથે છેતરપિંડી કરે છે અંજામ છે. આઇ.એ.એ. ખબર છે કે આ કપટ પર કેવી રીતે બચાવો.

સાયબર અપરાધિની જેમ ઠીક-આરબીઆઈ મુજબ સાયબર અપરાધિ બેન્કના ટોલ ફ્રી નંબર પરથી મેળવવામાં આવતાં નંબર ટ્રૂ કોલર જેવી એપ્અલીકેશન માં કોઈ બેંક અથવા ફીનાશીયલ કંપનીના નામે રજીસ્નેટર કરી લે જ્યારે તમે ટ્રૂ કોલર ની સહાય થી કોલ કરે અને લોકો બેવકૂફ બની જાય છે.

આ રીતે થિગિ-સાઇબર અપરાધિ ચીખધરી માટે કોઈ બેંક અથવા ફિનેસિશિયલ કંપનીની ટોલ ફ્રી નંબર 1800 123 1234 (તે વાસ્તવિક સંખ્યા નથી) માંથી મળીને મળી (800 123 1234) નંબર મેળવે છે. ત્યારબાદ આ નંબરનો ટ્રિડ કरલર અથવા અન્ય કોઈ એપિલેશન પર બેંક અથવા ફિનેસિશિયલ કંપનીના નામથી રજિસ્ટર્ડ કર કરી શકાય છે. જેમ કે જો તમે બેંક અથવા ફિનેસશીઅલ કંપની પર ટ્રૂ કरલરની સહાયથી ફોન આવે છે, પરંતુ તે વારંવાર ફોન પર આવે છે અને સાયબર અપરાધને અજાણમ નામ આપે છે.

જેમ કે બેચેની આ પ્રકારની મુશ્કેલીઓ છે – જો તમે કોઈ બેંક અથવા ફિનીશીઅલ કંપનીનો ફોન કરો છો તો તે ટ્રોલ મુક્ત નંબરની સંપૂર્ણ માહિતી તમારા પાસ હોની છે. ક્યારેક કોઈ પણ બેંકની ટોલ ફ્રી નંબર પર તમારી બધી માહિતી શેર કરશો નહીં.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 13 =

Back to top button
Close