દેવભૂમિ દ્વારકા

દ્વારકા મીઠાપુર હાઇવે પાસે એકસીડન થયું..

મોજપ અને ભીમરણા વચ્ચે હોથીભા નગર બાઈક ચાલક અને છોટાહાથી સાથે અથડાયા .

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × one =

Back to top button
Close